Kunst na Arbeid verzorgt in samenwerking met de basisscholen in Ingen en Ommeren professioneel muziekonderwijs. Kinderen uit de groepen 2 en 3 krijgen muziekles van een muziekdocent van onze vereniging. Leuk en leerzaam voor de kinderen en bovendien zorgt deze muzikale vorming op school, voor een doorstroom van enthousiaste jeugdleden die bij KNA een muziekopleiding gaan volgen, om uiteindelijk mee te kunnen doen in het orkest. Na afloop van het schooljaar organiseert KNA tevens een scholenconcert. De leerlingen kunnen dan samen met ons jeugdorkest laten horen wat ze geleerd hebben. Aan dit programma zit natuurlijk een financieel kostenplaatje vast. Met de opbrengst uit het fonds “Een aandeel in de Betuwe” wil KNA dit (gedeeltelijk) financieren.
Als lid van Rabobank West Betuwe mag jij meebeslissen hoe dit bedrag onder verenigingen en stichtingen wordt verdeeld door het uitbrengen van je stem op twee regionale projecten die je een warm hart toedraagt. Hoe meer stemmen een project ontvangt des te hoger de bijdrage voor dit project wordt. Geef ons jouw stem van 1 tot en met 30 april 2018 op
www.rabowestbetuweleden.nl. Zorg dat je voor 1 april 2018 lid bent van Rabobank West Betuwe en je krijgt per e-mail een persoonlijke uitnodiging om te stemmen. Een lidmaatschap is heel eenvoudig en gratis aan te vragen via www.rabowestbetuweleden.nl/lidmaatschap. "Terug"