Donateur worden

Een dorp en haar muziekvereniging horen bij elkaar. Een viering van Koningsdag of het inhalen van Sinterklaas zonder de harmonie is bijna niet voor te stellen. Ook bij andere gebeurtenissen zoals inhalen van de avondvierdaagse, een bruiloft, opluistering van een kerkdienst of een andere bijzondere gelegenheid zorgt de harmonie altijd voor een passende muzikale omlijsting. U kunt onze vereniging daarbij financieel steunen door lid te worden van de “Club van 100”. Met uw steun kunnen wij bijvoorbeeld de aanschaf en het onderhoud van onze uniformen  en instrumenten bekostigen of bladmuziek aanschaffen. Bent u al donateur van Kunst na Arbeid? Ook uw financiële steun is meer dan welkom. Vanaf € 12,50 per jaar bent u al donateur! Lidmaatschap van de “Club van 100” betekent, naast steun aan onze vereniging, dat u alle informatie over Kunst na Arbeid krijgt toegezonden. U ontvangt uitnodigingen voor de concerten, de uitvoeringen en alle andere activiteiten. Wij hopen u te verwelkomen als ondersteunend lid.

Opgave donateurschap Kunst na Arbeid “Club van 100”

Naam: Straat: Postcode: Plaats: Contributie € 12,50 per jaar