Vanwege de ontwikkelingen rond het Corona-virus hebben wij helaas moeten besluiten ons jubileumconcert van 11 juli te verplaatsen. Een nieuwe datum voor dit concert wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.
Tevens zal de Play Inn van 4 juli komen te vervallen. Ook hiervoor zal een nieuwe datum worden gepland.
Wij verontschuldigen ons voor het ongemak en wensen een ieder een goede gezondheid toe.
Van het Oranje Comité ontvingen we het bericht dat ze, vanwege de ontwikkelingen rondom het Corona-virus, besloten hebben alle festiviteiten rond Koningsdag, de Herdenkingsdienst op 4 mei en de Bevrijdingstoertocht op 9 mei te annuleren.
Mochten er zich nog andere ontwikkelingen voordoen, dan houden wij jullie natuurlijk op de hoogte.
Tijdens het zomerconcert op 14 juli zijn 5 jubilarissen bij Harmonievereniging Kunst na Arbeid Ingen in het zonnetje gezet. Jan v.d Hatert werd gehuldigd voor zijn 25-jarig jubileum, Anneke v.d Weerdt, Margriet Bakker en Geurt van Bennekom voor hun 40-jarig jubileum en Wim van Eck voor zijn 50-jarig jubileum.
Naast hum muzikale inzet, hebben deze leden zich op vele vlakken ingezet. Voorzitter Roel van Beekhoff had dan ook lovende woorden voor de inzet van de jubilarissen.Stacks Image 113