In oktober is er door Kunst na Arbeid een verloting georganiseerd waarvan de opbrengst ten goede komt aan het instrumentenfonds van de vereniging. Afgelopen zaterdag 9 november heeft, na afloop van de voorspeelavond, de trekking plaatsgevonden. De uitslag is als volgt:

Trekking verloting K.N.A.   d.d. 09-11-2019
 
1e prijs   € 150,00  : Lotnummer   680
2e prijs   € 100,00  : Lotnummer   200
3e prijs   €   50,00  : Lotnummer   497
 
De winnaars worden op de hoogte gesteld of kunnen telefonisch contact opnemen (0318-471020)Tijdens het zomerconcert op 14 juli zijn 5 jubilarissen bij Harmonievereniging Kunst na Arbeid Ingen in het zonnetje gezet. Jan v.d. Hatert werd gehuldigd voor zijn 25-jarig jubileum, Anneke v.d. Weerdt, Margriet Bakker en Geurt van Bennekom voor hun 40-jarig jubileum en Wim van Eck voor zijn 50-jarig jubileum. Naast hun muzikale inzet, hebben deze leden zich op vele vlakken ingezet. Voorzitter Roel van Beekhoff had dan ook lovende woorden voor de inzet van de jubilarissen.

Stacks Image 33